Hvordan ser jeg i AvaNet at min AvaTrace er koblet til AvaNet og måler?

I instrumentpanelet ser du i feltet ”Siste oppkobling” når instrumentet har koblet seg opp.

Hvis lysdioden ved ”kom-feil” lyser rødt, har det skjedd en feil ved oppkoblingen.

Kontroller at måling er valgt og ikke er gul- eller rødmerket.

Kontroller at de kanalene som skal være aktive, virkelig er aktive i AvaNet.