Hvordan ser jeg på instrumentet at min AvaPeak er koblet til AvaNet og måler?

Ved tilkobling vises flere meldinger i displayet. Du vet at kommunikasjonen med AvaNet fungerer når meldingene ”sender CONNECT” og ”svarer STATUS” vises. Når målingen er på, vises den momentane verdien i nederste høyre hjørne av displayet.