Når tilbakestilles advarsels- og feilmeldinger på et instrument?

En feilmelding fjernes normalt når instrumentets feiltilstand er over og feilen er rapportert inn til AvaNet.

 

Følgende feil og advarsler fjernes etter ett døgn:

GenericFtp

•Feil ved parsing av fil

• Ufullstendig fil

 

AvaLoggerM2

• Feil, Diver

• Feil, målekanal

 

AvaTrace

• Triggede data har gått tapt

• Periodiske data har gått tapt

• Selvtestfeil, alle kanaler inaktive

• Tidspunkt for programvareovervåking har forfalt

• SMS-alarmmelding kunne ikke sendes

• NTP-synkronisering mislyktes

• Uventet programstopp

•Avstenging på grunn av effektmangel

 

Noen feil fjernes også når instrumentet bytter prosjekt samtidig som måling er avstengt:

AvaTrace

• Selvtestfeil, kanal 1/2/3/4

• Triggede data har gått tapt

• Periodiske data har gått tapt

• Innspillingskapasitet for kurver overskredet

• Total datamengde for kurver overskredet

 

AvaPeak

• Selvtestfeil

 

GenericFtp

• Feil ved parsing av fil

Ufullstendig fil